Vi hjelper deg å nå din målgruppe Få hjelp med mediestrategien

For å kunne legge en solid mediestrategi må vi først definere deres bedrift- og kommunikasjonsmål, dette er en jobb vi gjør i tett samarbeid med våre kunder slik at vi hele veien er enige om at dette er den riktige retningen for deres merkevare.

Basert på definerte mål kan vi utarbeide en mediestrategi for hva som skal kommuniseres, til hvem, i hvilke flater og medier, og med hvilken frekvens. Ved å ha en godt definert strategi i bunn, og med verktøyene rundt for å kunne måle effekten av investeringer vil få et godt bilde på hva som skaper ønsket effekt for målene som skal oppnås.

La oss løse utfordringene dine sammen

Ved jevnlig oppfølging og dialog med kunden vil vi kunne være solide medierådgivere, og dra læring underveis i samarbeidet på bakgrunn av medieresultater, analyse, og salgsresultater for å optimalisere mediekjøp og medieinvesteringer fortløpende. Dette vil igjen bidra til økt effekt.

I Bantam fokuserer vi på å forbedre alle kundens digitale kontaktpunkter med deres kundegruppe, uansett om dette er betalte kanaler, egne eller fortjente flater. Ved å jobbe på denne måten kan vi bidra til å øke våre kunders digitale synlighet og effekt fra A-Å ,ved å komme inn med rett kompetanse for å løse våre kunders kommunikasjonsutfordringer.


Trenger du hjelp med noe av dette?

SEO

Kontakt oss